Persoonsgegevens die worden verwerkt
Schilder Den Bosch kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Schilder Den Bosch, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Schilder Den Bosch verstrekt. Schilder Den Bosch kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Schilder Den Bosch gegevens nodig heeft
Schilder Den Bosch verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Schilder Den Bosch uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit schilderwerkzaamheden.

Hoe lang Schilder Den Bosch gegevens bewaart
Schilder Den Bosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Schilder Den Bosch verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Schilder Den Bosch worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Schilder Den Bosch gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Schilder Den Bosch maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Schilder Den Bosch bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, inclusief het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schilder Den Bosch kan uw persoonsgegevens delen met derden als onderdeel van de dienstverlening. Dit kan het doorsturen van leads naar een ander bedrijf omvatten. Het delen van deze gegevens gebeurt uitsluitend om de overeengekomen diensten te kunnen leveren en/of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Doel van het delen met derden
Het delen van persoonsgegevens met derden kan plaatsvinden met als doel het faciliteren van communicatie, het uitvoeren van overeenkomsten, en het optimaliseren van de dienstverlening. Schilder Den Bosch zal ervoor zorgen dat derden die toegang hebben tot uw persoonsgegevens passende beveiligingsmaatregelen treffen en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verantwoordelijkheid van derden
Schilder Den Bosch is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden waarmee persoonsgegevens worden gedeeld. Het is raadzaam om het privacybeleid van deze derden te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van hun beleid met betrekking tot persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [Jouw e-mailadres]. Schilder Den Bosch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contactgegevens Schilder Den Bosch

Schilder Den Bosch is een website van Rocketmarketing.com. Rocketmarketing.com is via mail te bereiken op het volgende adres: info@rocketmarketing.com.

Beveiligen
Schilder Den Bosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schilder Den Bosch maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@rocketmarketing.com.